انرژي زمين گرمايي، انرژي حاصل از هسته زمين

در سال 1980، آتشفشان فعالي در واسينگتن به نام سنت هلن (Mt. St. Helens) فوران كرد و انرژي موجود در زمين را به همه نشان داد. اغلب فعاليت‌هاي آتشفشاني در اطراف حاشية اقيانوس آرام به وقوع مي‌پيوندد كه به آن «حلقه آتش» مي‌گويند.

انرژي آتشفشاني قابل مهار و جمع‌آوري نيست، اما در برخي جاها گرماي زمين كه انرژي زمين گرمايي يا ژئوترمال (E.geothermal) ناميده مي‌شود، مي‌تواند جمع‌آوري شود. معمولاً مهندسين سعي در جمع‌آوري اين گرما در جاهاي كميابي كه پوستة زمين بخار و آب داغ رها مي‌سازد دارند. در اين محل‌ها آنها پوستة زمين را حفاري مي‌كنند و اجازه رهايي بخار، آب داغ و گرما را مي‌دهند. لوله‌ها آب داغ را به دستگاهي كه بعضي از بخارها اجازة جدا شدن از آب را پيدا مي‌كنند، مي‌برند. سپس بخار به يك مولد ـ توربين براي توليد برق هدايت مي‌شود.

انرژي زمين گرمايي اولين بار در سال 1903 در ايتاليا براي تأمين برق بكار گرفته شد. در پايان سال 2002، 43 دستگاه نيروي توليد كنندة برق از انرژي زمين گرمايي در ايالات متحده وجود داشت.  توليد نيرو از منابع زمين گرمايي به مكان مخصوص نياز دارد، بدين معني كه تنها در برخي جاهاي بي‌نظير از نظر زمين شناسي مي‌توان براي توليد نيروي زمين گرمايي برنامه ريزي كرد. يكي از اين محل‌ها در كاليفرنيا كه ژيسر (Geyser) نام دارد، تقريباً به اندازه مجموع تمام محل‌هاي زمين گرمايي مي‌تواند برق توليد كند. انرژي زمين گرمايي مي‌تواند به عنوان منبع گرمايي مؤثر در كاربردهاي كوچك به كار برده شود، اما مصرف كننده‌ها مجبور خواهند بود كه نزديك به منبع گرما واقع شوند. ريكجاويك (Reykjavik) پايتخت ايسلند، اغلب توسط انرژي زمين گرمايي گرم مي‌شود.

انرژي زمين گرمايي صنعت زيست محيطي بزرگي دارد، زيرا آلودگي محيط زيستي كه سوخت‌هاي فسيلي دارند را ندارد. انرژي زمين گرمايي تماس بسيار كوچكي با مجموعه ساخت و صنعت خاك دارد (چند جريب شبيه به عنوان روزنه كوچكي در نظر گرفته مي‌شده). از آنجا كه آب تقريباً خنك كننده به درون زمين مجدداً تزريق مي‌شود، تنها يك مشكل كوچك وجود دارد، البته به جز مواردي كه آبفشان يا ژيسر طبيعي در نزديك محل باشد.تاريخ : شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392 | 19:44 | نویسنده : مصیب |

انرژي بادي

از انرژي بادي نيز مي توان براي انجام يك سري از كارها استفاده نمود. انرژي جنبشي باد را مي توان به شكل هاي ديگري از انرژي ، اعم از مكانيكي يا الكتريكي، تبديل كرد.

 يك قايق بادباني با استفاده از انرژي بادي در آب حركت مي كند. اين يكي از انواع كارهايي است كه انرژي بادي مي تواند انجام دهد. كشاورزان سالها است كه از انرژي حاصل از آسياب هاي بادي براي پمپاژ آب از چاهها استفاده مي كنند.

در هلند، قرن ها است كه از آسیابهای بادی جهت پمپاژ آب از نواحی کم عمق استفاده می شود. همانگونه که در آسياب هاي آبي، چرخ آسياب توسط نيروي آب مي چرخد، از انرژي باد نيز مي توان براي چرخش سنگهاي بزرگ آسياب، جهت آسياب نمودن گندم يا ذرت، استفاده كرد. امروزه از انرژي باد جهت توليد برق نيز استفاده مي شود. در يك توربين بادي، وزش باد باعث گردش توربين ها، درست مثل يك فرفره بزرگ اسباب بازي، مي گردد. لازم به ذكر است كه اين وسيله يك آسياب بادي نبوده بلكه يك توربين بادي است . آسياب بادي براي خرد كردن گندم و ذرت و ‌نيز پمپاژ آب استفاده مي شود.

 تيغه هاي توربين متصل به توپي (توپي چرخ) بوده كه در روي يك شافت (ميله) در حال چرخش ، نصب شده است. اين شافت از جعبه انتقال دنده، كه در آن سرعت چرخش افزايش مي يابد، عبور مي كند. افزايش سرعت شافت باعث چرخش ژنراتور و در نتيجه توليد برق ميشود.

اگر وزش باد بسيار زياد باشد ، توربين داراي ترمزي است كه از چرخش سريع تيغه‌ها و در نتيجه آسيب ديدگي آنها جلوگيري مي كند.

 از يك توربين بادي كوچك مي توان جهت تأمين برق يك خانه يا مدرسه استفاده نمود. در تصوير توريبني را مشاهده مي كنيد كه انرژي لازم براي يك خانه را تأمين مي نمايد . اما در تصوير ديگر ، بچه‌هايي را ملاحظه مي كنيد كه در زير يك توربين بادي، كه برق مورد نياز مدرسه را تأمين مي نمايد، ‌بازي مي كنند.

در ايالت كاليفرنيا ، نواحي بادخيز زيادي وجود دارد ، و در بسياري از مناطق زمين باد در حال وزش است. اما مسئله اصلي اين است كه وزش بادهاي شديد، دائمي نيست . در كاليفرنيا ، معمولاً ماههاي تابستان پربادتر است، زيرا در اين زمان باد از نواحي سردتر بداخل كاليفرنيا مي وزد، درست مثل جايگزيني هوا سرد اقيانوس بجاي هواي گرم بالا آمده در صحراها و دره هاي گرم مركزي كاليفرنيا.

براي اينكه يك توربين بادي به نحو احسن كاركند، سرعت باد معمولاً بايد بيش از 12 تا 14 مايل در ساعت باشد. براي چرخش سريع توربين ها و در نتيجه توليد برق ، داشتن چنين سرعتي براي باد ضروري است. معمولاً هر يك از توربين ها ، برقي در حدود 50 تا 300 كيلو وات توليد مي كنند. هر كيلو وات برابر با 1000 وات است. با 1000 وات برق مي توان 10 لامپ 100 واتي را روشن نمود. بنابراين يك توربين بادي 300 كيلو واتي (300000 وات) مي تواند 3000 لامپ 100 واتي را روشن كند.

  تا سال 1999 حدود 11366 توربين بادي در ايالت كاليفرنيا وجود داشت. مجموعه اي از توربين هاي بادي را مزارع باد مي نامند.

در تصوير مزرعه باد پالم اسپرينگ (palm springs) را مشاهده مي كنيد . كل اين توربين ها اكثراً در سه ناحيه، كه باد خيز‌ترين نواحي ايالت كاليفرنيا هستند قرار دارند.

-گذرگاه آلتا مونت(Altamont pass) ،‌ شرق سانفرانسيسكو.

- گذرگاه سان گورگونييو (san gorgonio pass) نزديك پالم اسپرينگ.

- تچاپي (Tehachapi) ، جنوب بيكرفيلد.

اين سه منطقه رويهم برق مورد نياز شهري به اندازه سانفرانسيسكو را تأمين مي نمايند.  در حدود 11 درصد از كل برق بادي جهان در ايالت كاليفرنيا وجود دارد . آلمان و دانمارك نيز جزو كشورهايي هستند كه از انرژي بادي به مقدار زيادي استفاده مي كنند. برق توليدي هر يك از توربين هاي مزرعه باد جمع آوري شده و مجموعاً به ترانسفورماتور فرستاده مي شود. در ترانسفورماتور، ولتاژ برق جهت ارسال به مسافت هاي دور از طريق خطوط فشار قوي ، افزايش مي يابد.تاريخ : شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392 | 19:39 | نویسنده : مصیب |

انرژي از خورشيد (Solar Energy From the sun )

خورشيد براي يليونها سال انرژي را توليد كرده است . انرژي خورشيدي ، پرتوهاي خورشيد است كه به زمين مي رسد .

انرژي خورشيد به طور مستقيم يا غير مستقيم مي تواند ديگر اشكال انرژي تبديل شود ، همانند گرما و الكتريسيته . موانع اصلي ( مشكلات ، يا انتشار براي فائق آمدن ) انرژي خورشيدي شامل 

 (1) روشها متغير و متناوب كه آن به سطح مي رسد

(2 ) ناحيه بزرگبراي جمع آوري و ذخيره آن در يك سرعت مفيد مورد نياز است .

انرژي خورشيد براي حرارت آب ، براي استفاده ديناميكي ، حرارت قضايي ساختمانها ، خشك كرده توليدات كشاورزي و توليد انرژي الكتريسيته مورد استفاده قرار مي گيرد .

در سال 1830 شاره شناي انگلين به نام جون هر شل John Herschel  يك جعبه جمع آوري خورشيدي را براي پختن غذا در طول يك سفر در افريقا استفاده كرد . هم اكنون مردم تلاش مي كنند انرژي خورشيدي را براي چيزهاي زيادي استفاده كنند .

 

كاربردهاي الكتريكي فتوو لتايك ها را آزمايش مي كنند يك فرايند كه توسط آن انرژي نور خورشيد به طور مستقيم به الكتريسيته تبديل مي شود . الكتريسيته مي تواند به طور مستقيم از انرژي خورشيد توليد شود و ابزارهاي فتوولتايك استفاده كند يا به طور غير مستقيم از ژنراتورهاي بخار ذخاير حرارتي خورشيدي را براي گرما بخشيدن به يك سيال كاربردي مورد استفاده قرار مي دهند .

انرژي فتو ولتايك

انرژي فتو ولتايك . تبديل نور خورشيد به الكتريسيته از ميان يك سلول فتو ولتاتيك (pvs) مي باشد، كخ بطور معمول يك سلول خورشيدي ناميده مي شود. سلول خورشيدي يك ابزار غير مكانيكي است كه معمولاً از آلياز سيليكون ساخته شده است.

نور خورشيد از فتو نهي ،يا ذرات انرزي خورشيدي ساخته شده استاين فتو نهي مغادير متغير انرژي را شامل مي شود مشابه طول مولد هاي متفاوت اسپكتروم هاي نوري هستند .

وقتي فتو نهي به يك سلول فتو ولتاتيك بر خورد مي كند، ممكن است منعكس شوند ،مستفيم از ميان عبور كنند ،يا جذب شوند. فقط فتو نهي جذب شده انرژي را براي توليد الكتريسيته فراهم مي كنند .وقتي كه نور خورشيد كافي يا انرژي توسط جسم نيمه رسانا جذب شود ،الكترون از اتم هاي جسم جابجا مي شوند.

رفتار خاصي سطح جسم در طول ساختن باعث مي شود سطح جتويي سلولكه براي الكترون هاي آزاد بيشتر پذيرش يابد .بنا براين الكترون ها بطور طبيعي به سطح مهاجرت مي كنند .

 

 

زماني كه الكترون ها موقعيت n را ترك مي كنند و سوراخ هايي شكل مي گيرد .تعداد الكترونها زياد است ،هر كدام يك بار منفي را حمل مي كنند و به طرف جلو سطح سلول مي روند ،در نتيجه عدم توازون بار بين سلولهاي جلويي وسطوح عقبي يك پتانسيل ولتاژ .شبيه قطب هاي مثبت ومنفي يك باطري ايجاد مي شود.

وقتي كه دو سطح از ميان يك راه داخلي مرتبط مي شود ،الكتريسيته جريان مي يابد .

سلول فتو ولتاتيك قاعده بلوك ساختمان يك سيستم pv است.

سلولهاي انفرادي مي توانند در اندازه هايي از حدود cm 1 تا cm10    از اين سو به آن سو متغير مي شود .

با اين وجود ،توان 1يا 2 وات توليد مي كند ،كه انرژي كافي براي بيشتر كار بردها نيست.براي اينكه بازده انرژي را افزايش دهيم ،سلولها بطور الكتريكي به داخل هواي بسته يك مدول سخت مرتبط مي شود .

مدولها مي توانند بيشتر براي شكل گيري يك آرايش مرتبط شوند.

اصطلاح آرايش به كل صفحه انرژي اشاره مي كند ،اگر چه آن از يك يا چند هزار مدول ساخته شدهباشد ،آن تعداد مدولها ي مورد نياز مي توانند بهم مرتبط شوند براي اينكه اندازه آرايش مورد نياز (توليد انرژي) را تشكيل دهند.

اجراي يك آرايش فتو ولتاتيك به انرژي خورشيد وابسته است .

شرايط آب وهوايي (همانند ابر ومه )تاثير مهمي روي انرزي خورشيدي دريافت شده توسط يك آرايش pv و در عوض ،اجرايي آن دارد .بيشتر تكنولوژي مدول هاي فتو  ولتاتيك در حدود 10 درصد موثر هستند  در تبديل انرژيخورشيد با تحقيق بيشتر مرتبط شوند براي اينكه اين كار را به 20 درصدافزايش دهند.

سلولهاي pv كه در سال 1954 توسط تحقيقات تلفني بل bell كشف شد حساسيت يك آب سيليكوني حاضر به خورشيد را به طور خاصي آزمايش كرد .ابتدا در گذشته در دهه 1950،pvs براي تامين انرژي قمر هاي فضا در يك مورد استفاده قرار گرفتند.

موفقيت pvs در فضا كار برد هاي تجاري براي تكنو لوژي pvs   توليد كرد .ساده ترين سيستم هاي فتو ولتاتيك انرژي تعدادزيادي از ماشين حساب هاي كوچك وساعتهاي مچي را هر روز استفاده كردند.

بيشتر سيستم هاي پيچيده الكتريسيته را براي پمپاژ آب ،انرژي ابزارهاي ارتباطي ،وحتي فراهم كردن الكتريسيته براي خانه هايمان  فراهم  مي كنند .

تبديل فتو ولتاتيك به چندين دليل مفيد است .تبديل نور خورشيدبه الكتريسيته مستقيم است ،بنابراين سيستم هاي توليد كننده مكانيكي به حجم زيادي لازم نيستند .خصوصيت مدولي انرژي فتو ولتاتيك  اجازه مي دهد به طور سريع آرايش ها در هر اندازه مورد نياز يا اجازه داده شده نصب شوند .

همچنين ،تاثير محيطي يك سيستم فتو ولتاتيك حد اقل است ،آب را براي سيستم نياز ندارد پختن وتوليد محصول فرعي نيست .سلولهاي فتوولتاتيك ،همانند باتريها ،جريان مستقيم (dc)را توليد مي كنند كه به طور عمومي براي براي راههاي كوچكي مورد استفاده است (ابزار الكترونيك).وقتي كه جريان مستقيم از سلولهاي فتوولتاتيك براي كاربردهاي تجاري يا لحيم كردن كار برد هاي الكتريكي استفاده مي شود .

شبكه هاي الكتريكي بايستي به جريان متناوب (AC)براي استفاده تبديل  كننده ها  تبديل  شوند  ،ابزارهاي حالت جامد كه جريان مستقيم را به جريان متناوب تبديل مي كنند . به طور تاريخي PVSدر جاهاي دور براي توليد الكتريسيته بكار گرفته شده است .با اين وجود يك بازار براي توليد از PVS را توزيع كنند ممكن  است با بي نظميقيمتهاي تبديل و توزيع همزمان با بي نظمي  الكتريكي توسعه داده شود .

جايگزين ژنراتو هاي كوچك مقياس عددي در تغذيه  كنندهاي الكتريكي مي توانند اقتصاد واعتبار سيستم توزيع را بهبود بخشد.

حرارت خورشيدي

كاربردهاي اصلي انرژي گرمايي خورشيد در حال حاضر گرم كردن آب استخر، گرم كردن آب براي كاربردهاي محلي و گرم كردن فضاي ساختمان‌ها. براي اين مقاصد، اصلي ترين كار استفاده از جذب كننده‌هاي صفحه مانند انرژي خورشيدي با جهت و موقعيت‌هاي ثابت است.

جايي كه گرم كردن فضاي ساختمان موردنظر است، يك تمركز دهندة صفحه‌اي ثابت بيشترين تأثير را دارد، اگر سطح آن تقريباً به سمت جنوب و زاوية شيب‌هاي آن نسبت به افق برابر با عرض جغرافيايي به علاوة حدود 15 درجه باشد. جاذب‌هاي خورشيدي به دو گروه عمده تقسيم مي‌شوند: تمركزي و غيرتمركزي.

در انواع غيرتمركزي، ناحية تجمع دهندة (يعني ناحيه‌اي كه پرتو خورشيدي را قطع مي‌كند) همان ناحية جذب كننده (يعني ناحية جاذب پرتو خورشيدي) است.

در تجمع دهندهاي تمركزي، ناحية قطع كنندة پرتو خورشيد بزرگتر و گاهي اوقات صدها بار بزرگتر از ناحية‌ جذب كننده است. در جاهايي كه حرارت كمتر از حدود 200 درجة فارنهايت كافي‌ست، مانند گرم كردن فضا، اصولاً تجمع دهنده‌هاي صفحه اي غيرتمركزي بكار برده مي‌شود.

طرحهاي تجمع دهنده صفحه‌اي زيادي وجود ندارد، اما عمدتاً شامل

 1- جاذب صفحه‌اي كه انرژي خورشيد را جدا و جذب مي‌كند.

 2- پوشش شكاف كه اجازة عبور انرژي خورشيدي را مي‌دهد اما ضايعات گرما از جاذب نور را كاهش مي‌دهد.

 3- يك سيال انتقال دهندة گرما (هوا يا آب) كه درون لوله‌ها جريان يافته يا حرارت را از جاذب نور انتقال دهند.

 4- يك عايق حرارتي.

سيستم‌هاي حرارتي فضا مي‌توانند به انواع فعال و غيرفعال تقسيم شوند. در سيستم‌هاي گرمايي غيرفعال هوا در كنار سطوح حرارت خورشيدي چرخنده و بدون استفاده از دستگاههاي مكانيكي بصورت همرفت درون ساختمان جريان مي‌يابند (يعني هواي كم چگالي‌تر تمايل به حركت به بالا دارد درحاليكه هواي پرچگالتر و سرد به سمت پايين مي‌رود) در سيستم‌هاي حرارتي فعال، پنكه‌ها و پمپ‌ها براي چرخش هوا يا سيال جاذب گرما استفاده مي‌شود

 

دستگاههاي نيروي گرماي خورشيدي

دستگاههاي نيروي گرماي خورشيدي از پرتوهاي خورشيدي براي گرم كردن يك سيال استفاده مي‌كنند، بطوريكه سيستم‌هاي انتقال گرما ممكن است براي توليد بخار استفاده شوند. در عوض بخار در يك توربين به انرژي مكانيكي و با يك مولد تبديلي همراه با توربين به انرژي الكتريكي تبديل مي‌شود. توليد نيروي گرماي خورشيدي دقيقاً مانند فنون تبديلي است. بجز اينكه در متون تبديل، منبع انرژي از انرژي ذخيره شده در سوخت‌هاي فسيلي در اثر احتراق آزاد مي‌شود. فنون گرماي خورشيد از سيستم‌هاي تمركز دهنده به منظور كسب حرارت‌هاي بالا مورد نياز استفاده مي‌كند. سه نوع سيستم نيروي گرماي خورشيدي در حال استفاده و يا در مرحلة توسعه هستند.

 

  • گودي سهمي شكل (Parabolic Trough)

 

  •  صفحه خورشيدي (Solar Dish)

 

  • برج نيروي خورشيدي   (Solar Power Tower)

 

 

 

گودي سهمي شكل (Parabolie Traugh)

گودي سهمي شكل پيشرفته ترين سيستم‌هاي تمركز دهنده است: اين تكنولوژي براي در دستگاههاي نيروي حرارت خورشيد بزرگ شبكه دنيا بكار برده مي‌شود. شركت‌هاي كرامر جانكشن (Kramer Junction co.) پنج سيستم توليد الكتريسيتة خورشيدي 30 مگا واتي (SEGS) را راه‌اندازي و نگهداري  می کنند.

اين دستگاه SEGS 150 تا 354 مگاوات برق است كه در فضاي توليد كنده برق گرماي خورشيد داراي گودي سهمي واقع در بيابان موجاو (Mojave) كاليفرنيا قرار گرفته است. تجهيزات تركيب شدة كاليفرنيا بيش از 99 درصد برق خورشيدي تجاري قابل دسترس ايالات متحده را توليد مي‌كند.

تجمع دهنده گودي سهمي داراي انعكاس دهندة سهمي شكلي است كه پرتو خورشيد را روي يك دريافت كننده خطي واقع در كانون سهمي متمركز مي‌كند. تجمع دهنده خورشيد را در امتداد يك محور در طول روز از شرق به غرب دنبال مي‌كند تا تمركز پيوستة پرتو خورشيد روي دريافت كننده را تضمين كند. به خاطر شكل سهمي آن، يك گودي مي‌تواند خورشيد را 30 تا 100 برابر بيشتر از ميزان معمول (ضريب تمركز) روي لولة دريافت كننده واقع در خط كانوني گوري تمركز دهد كه اين امر باعث احصال دماهاي تا بيش 400 درجة سانتي گراد مي‌شود

يك ناحية جاذب شامل ناحيه‌اي بزرگ از تجمع دهندة گودي سهمي رديار تك محوره است. ناحية خورشيدي در طبيعت ساختگي است و از رديف‌هاي موازي زيادي از تجمع دهنده‌هاي خورشيدي كه در محور افقي شمالي ـ جنوبي چيده شده‌اند، تشكيل شده است. سيال عامل (انتقال دهندة گرما) گرم شده بطوريكه درون دريافت كننده‌ها چرخيده و به سري‌هايي از مبادله كننده‌هاي گرما در محل مركزي، جاييكه سيال بخار بسيار داغ پر فشار توليد مي‌كند بر مي‌گردد. سپس اين بخار وارد يك توربين يا مولد تبديل بخار شده و برق توليد مي‌شود. بعد از عبور سيال از مبدل گرما سيال خنك شده در ناحية خورشيدي چرخش مي‌كند. دستگاه معمولاً تنها با استفاده از انرژي خورشيدي براي توليد نيروي برق كامل راه‌اندازي مي‌شود و انرژي خورشيدي كافي توليد مي‌كند. تنها با استفاده از انرژي خورشيدي هرچند، تمام دستگاهها، دستگاههاي با سوخت دوگانة فسيلي ـ خورشيدي هستند، كه قابليت به كارگيري سوخت فسيلي براي پشتيباني از دوره‌هاي خروج خورشيدي يا كاهش انرژي خورشيدي بكار برده مي‌شود. دستگاه لوز (Luz) دستگاه دوگانه گاز طبيعي است.

 

صفحة خورشيدي (Solar Dish)

سيستم صفحه ـ موتور از جاذب‌هاي خورشيدي غير تمركزي كه خورشيد را در دو محور رديابي مي‌كنند استفاده مي‌كند بطوريكه چون به سمت خورشيد نشانه رفته‌اند، انرژي را در نقطة كانون صفحه متمركز مي‌كند. ضريب تمركز صفحة خورشيدي بسيار بيشتر از گودي خورشيد و بطور شاخص بيش از 2000 و با حرارت سيال بيش از 750 درجه سانتي گراد است. تجهيزات مولد نيروي بكار برده همراه با صفحة خورشيدي مي‌تواند روي نقطة كانوني صفحه سوار شود و كار را براي اجراي اعمال از راه دور مناسب كند و يا با استفاده از يك گودي خورشيدي، انرژي مي‌تواند از تعدادي دستگاه، جمع‌آوري شده و در نقطة مركزي به برق تبديل شود. موتور در يك سيستم صفحه ـ موتور باعث فشار قرار دادن سيلال در زماني كه سرد است و گرم كردن آن و قرار دادن آن در يك توربين يا پيستون، گرما را به نيروي مكانيكي تبديل كند و كار توليدموتور با يك مولد برق براي تبديل نيروي مكانيكي به نيروي الكتريسيته همراه است.

 

برج نيروي خورشيدي

برج نيروي خورشيدي يا دريافت كنندة مركزي با انرژي خورشيدي تمركز يافته روي يك برج مبدل يا دريافت كنندة گرما از نور خورشيد نيروي برق توليد مي‌كند. اين سيستم داراي صدها تا هزاران آينة سطح ردياب خورشيد دارد كه هليواستيت (heliostate) نام دارند. اين هليو استيت‌ها انرژي خورشيدي را روي برج دريافت كنندة مركزي بازتابانده و متمركز مي‌كنند. در اين سيستم انرژي به اندازة 1500 مرتبه بيشتر از انرژي مستقيم خورشيد تمركز مي‌يابد. ضايعات انرژي حاصل از انتقال حرارت ـ انرژي در اين سيستم به حداقل مي‌رسد به طوري كه انرژي در اثر انعكاس از هليواستيت به يك دريافت كنندة منفرد، بطور مستقيم انتقال مي‌يابد، تا اينكه مانند سيستم گودي سهمي شكل در يك واسطة انتقالي به يك محل مركزي انتقال يابد. اين سيستم يك تكنولوژي مطمئن براي دستگاههاي نيروي بزرگ مقياس شبكه‌اي است. اگرچه برج‌هاي قدرت در مقايسه تكنولوژي گودي سهمي شكل در مراحل اولية توسعه هستند. اما چندين نمونة آزمايشي آن در جاهاي مختلف دنيا بكار افتاده است.

سولار وان (Solar One) در حوالي بارستوي كاليفرنيا (Barstow) كه از سال 1982 تا 1988 با ظرفيت حدود 10 مگاوات، بزرگترين دستگاه برج نيروي دنيا بود. در سولار وان، آب در دريافت كننده‌ها به بخار تبديل مي‌‌شد و مستقيماً براي يك توربين بخار به كار گرفته مي‌شد.

منطقه هليواستيت متشكل از حدود 1800 هليواستيت بود. سيستم ذخيره، از بخار حاصل از انرژي خورشيد كه در يك ظرف پر از سنگ وجود داشت و ماسه و از نفت به عنوان سيال انتقال دهندة گرما استفاده مي‌شد. كنسرسيومي متشكل از بخش انرژي ايالات متحده و چند سازمان الكتريكي سولار وان را به تكنولوژي پيشرفتة نك مذاب مجهز كردند كه از سال 1996 به عنوان سولار تو (Solar two) شروع به كار كرد.

 تاريخ : شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392 | 19:30 | نویسنده : مصیب |
نام:مصیب

نام خانوادگی:حسینی پور

میزان تحصیلات:مهندسی برق قدرت

شماره تماس:۰۹۱۷۸۳۱۵۰۶۹


ایمیل:mosayeb1061@yahoo.comتاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390 | 14:22 | نویسنده : مصیب |

با تيغه‌هايي كه حدود 87 متر قطر دارند، توربين Vestas V44-600 بزرگترين توربين بادي در حال فعاليت است. اين توربين كه در 96 متري روي برجي در غرب شهر تراورس (Traverse) ميشيگان قرار داد، كمتر از يك درصد روشنايي و نيروي خروجي مجموع شركت‌ها را فراهم مي‌كند. اما اين تعداد براي حدود 200 مصرف كننده ساكن در شهر كافي‌ست. اين دسته از مردم كه تمام برق خود را از نيروي باد به دست مي‌آورند، با پرداخت حدود 20 درصد بيشتر به عنوان بهاي برق به منظور حمايت از اين طرح موافقند. توربين در دانمارك ساخته شد. تيغه‌ها طوري طراحي شده‌اند كه بيشترين انرژي را از بادها بگيرد و سرعت مولد و موتور چرخاننده مي‌تواند براي يكنواخت كردن نوسانات نيرو كمي تغيير كند. در بادهاي متوسط 24 تا 25، ساليانه از توربين بادي بين 1/1 تا 2/1 ميليون كيلو وات ساعت تخمين زده مي‌شود.

توربين Vestas V44-600

وارپ (WARP)

سيستم متفاوت مبدل انرژي باد به برق بوسيله يك مهندس هوانورد در كنتاكي طراحي شدن بسكوي چرخان شدت يافته بود انكو (Eneco) يا همان WARP (Wind Amplified Rotor Platform) از تيغه‌هاي بزرگ استفاده نمي‌كند هر مدل يك جفت توربين پر ظرفيت سوار شده روي هردو سطح كانال مدل تشديد كنندة هواي مقعر دارد. سطوح مقعر كانال هوا، باد را به سمت توربين‌ها هدايت كرده و سرعت آن را 50 درصد افزايش مي‌دهند. انكو، براي بازاريابي تكنولوژي نيروي سكوهاي نفتي دور از ساحل و سيستم‌هاي ارتباطات بي سيم از راه دور برنامه ريزي مي‌كند. بنابراين در آينده طرح انكو مي‌تواند با توليد نيروي براي خدمات رساني رفاهي مردم بكار برده شود. نواحي WARP عظيم مي‌تواند با برج‌هاي چندين متري كه هركدام چندين مگاوات برق توليد مي‌كند، ساخته شود. حتي توربين‌ها مي‌توانند براي تهيه نيروي ساكنين يك ساختمان، با ساختمان يكي شود

منبع : پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشورتاريخ : پنجشنبه هشتم اردیبهشت 1390 | 12:27 | نویسنده : مصیب |

دستگاهی که با استفاده از انرژی خورشید قادر به تولید و ذخیره آب گرم باشد آبگرمکن خورشیدی نام دارد.                                                                                          برای تولید آب گرم مصرفی در منزل ، مسکونی ، استخر شنا ، کارگاه ، آزمایشگاه تأسیسات حمام می‌توان گرمای خورشید را به توسط جمع کننده‌های تخت خورشیدی دریافت کرد. در یک تأسیسات آب گرم خورشیدی ، یک مایع (آب) در یک ظرف مسطح کم ضخامت که سیاه شده است گرم می‌شودimg/daneshnameh_up/0/04/HybridHWH.JPG.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه سی و یکم شهریور 1389 | 11:45 | نویسنده : مصیب |
مدير عامل سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) از ورود کولرهای خورشیدی به بازار کشور در آینده نزدیک خبر داد.
مهندس "مجید صالحی" در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت نیرو، با بیان آنکه کولرهای خورشیدی به زودی در بازار داخلی عرضه می شود، گفت: با استفاده از کولرهای خورشیدی می توان ضمن برآوردن نياز مصرف منازل، اداره ها و ...، به ميزان قابل توجهي در مصرف برق  صرفه جويي کرد. 
به گفته وی، كولرهاي خورشيدي كه برودت آن مشابه كولرهاي گازي است، انرژي خود را به صورت ترکیبی از خورشيد و برق دريافت مي كند و در مقايسه با كولرهاي گازي، بين 30 تا 35 درصد مصرف برق را كاهش مي دهد.
مدير عامل سابا، مشكل عمده صنعت برق كشور را در زمان حاضر انتقال پيك بار از ساعت های شب به روز دانست و افزود: استفاده بالای مشتركان از وسايل برودتي نظير كولرهاي گازي پنل دار باعث شده است تا پيك مصرف برق از شب به روز منتقل شده و ميزان مصرف برق در زمان پيك روز از پيك شب پيشي بگيرد.
صالحي با بیان اينكه استفاده غيرضروري و بيش از حد و بدون برنامه بعضي مشتركان پرمصرف از وسايل برودتي باعث ايجاد اختلال در سامانه هاي برقي و مشكلات عمده در صنعت برق کشور می شود، اظهار داشت: با بررسی های صورت گرفته بر روي كولرهاي خورشيدي كه انرژي خود را به صورت تركيبي از خورشيد و برق كسب مي كنند، این کولرها در آینده نزدیک برای استفاده در مکان های مختلف وارد بازار می شود.
وي افزود: در زمان حاضر از اين نوع كولر به صورت آزمايشي در مناطق مرطوب و خشك كشور استفاده مي شود و در صورت موفقيت در عملكرد، اين كولرها وارد بازار خواهند شد.تاريخ : سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389 | 12:58 | نویسنده : مصیب |
گولر گازی اسپیلت خورشیدی (سولار)
9000 الی 24000 برودت
در دو مدل گاز Freon-R22 و گاز Freon-R410A
این کولر باعث کاهش مصرف برق بین 30 الی...تاريخ : یکشنبه سوم مرداد 1389 | 21:11 | نویسنده : مصیب |


تاريخ : یکشنبه سوم مرداد 1389 | 21:8 | نویسنده : مصیب |

کاتا لوگ پنل خورشیدی 80 وات

 

Type:polycrystal

 

Model:AS-M40

Power:80 W

Voltage:18V

current:4/8A

Dimensions:1196m*542m*35m

Weight:8kg

 

      MADE  IN  IRAN

 تاريخ : سه شنبه بیست و نهم تیر 1389 | 14:40 | نویسنده : مصیب |
شرکت پاور فیلم با استفاده از صفحات کاغذ مانند خورشیدی، شارژری قابل حمل را ارائه کرده است که با قرار گرفتن در برابر نور خورشید به مدت چند ساعت می تواند تجهیزات الکترونیکی کوچک از قبیل تلفن همراه را شارژ مجدد کند ... به گزارش مهر، این شارژر از صفحات خورشیدی بسیار نازکی تولید شده است که خصوصیات کاغذ مانند داشته و از فناوری خورشیدی سیلیکونی در تولید آن استفاده شده است

undefinedتاريخ : دوشنبه بیست و هشتم تیر 1389 | 16:20 | نویسنده : مصیب |
صفحات لمسی ارزان قیمت و قابل انعطافی که از نانوکابل های طلایی و نقره ای ساخته شده اند، به زودی جای خود را در مطبوعات، تلفن های همراه، رایانه ها و دیگر تجهیزات الکترونیکی و حتی صفحات خورشیدی باز خواهند کرد ... امروزه بیشتر صفحات لمسی یا خورشیدی با استفاده از مواد شیشه ای ساخته می شوند ... در مقابل، صفحات لمسی که از نانوکابل های طلا یا نقره ساخته شده اند از وزن کمتری برخوردار بوده، حجم کمتری را اشغال کرده و از انعطاف پذیری برخوردارند و می توان آنها را با سرعتی 100 بار بیشتر از صفحات شیشه ای تولید کرد ... با وجود استفاده از طلا و نقره در ساخت این صفحات، قیمت آنها همچنان پایین خواهد بود زیرا میزان کلی این فلزات که در تولید تجهیزات الکترونیکی لمسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، به اندازه ای کم است که تاثیری روی افزایش قیمت آنها نخواهد داشت

تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم تیر 1389 | 16:0 | نویسنده : مصیب |
  • جوك و اس ام اس
  • خسوف